Гаранция

Гаранцията на всяко сгъваемо колело STRiDA покрива фабрични дефекти на компонентите на велосипеда и техният фабричен монтаж за следните периоди:
ПЕТ ГОДИНИ на рамката и ЕДНА ГОДИНА на всички останали компоненти, считано от датата на покупката при спазване на следните условия:
– ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЕГИСТРИРАНЕ на велосипеда на страницата на производителя в 20 дневен срок от датата на покупката : http://www.strida.com/en/registration/ ;
– Велосипеда се използва по предназначение в съответствие с изискванията за експлоатация;
– Велосипеда се използва в напълно комплектован вид ;
– Гаранцията на рамката НЕ СЕ отнася за боята или лаковото покритие и за компоненти закрепени на рамката като: седалка, механизми за захващане и регулиране на седалката, капли, гуми, предна вилка, ремък и други подобни компоненти;
– Гаранцията важи само за първия собственик и не може да се прехвърля на друго лице;
– Велосипеда се поддържа в съответствие с Ръководството за експлоатация.
Гаранцията не се прилага при:
– счупвани и дефекти при използването на велосипеди за други цели – акробатически изпълнения, скокове и състезания, удари, падания, експлоатация от повече от един човек едновременно;
– Използването на части, които не отговарят на спецификацията или други промени по конструкцията, както и за ремонти, направени от неоторизирани за целта лица;
– Механична повреда на рамка, вилка, капла и други части, както и корозия;
– Боядисване на рамката или някой от компонентите;
– велосипеди, които не са закупени от Официалният представител на Strida или упълномощени от него лица на територията на Република България;
– Липса на Гаранционна карта;
– Транспортни дефекти;
– Нормално износващи се компоненти, като: гуми, компоненти на спирачките, ремък, венец, ръкохватки на кормилото, централно движение и изкривени капли.
Гаранцията не покрива транспортните разходи на клиента до сервиза.
Предупреждение:
-Всяко изменение или модификация на рамката на велосипеда и негови компоненти могат да окажат негативен ефект върху стабилността, контрола на управлението, структурната цялост и безопасността;
-Велосипеда не е предназначен за лица с тегло по-голямо от 100 килограма;
-Велосипеда не е предназначен за офроуд, екстремно и скоростно каране;
Не съблюдаването на предупрежденията по-горе може да доведе до сериозни и дори фатални нараняване, повреди и други загуби, за които единствено потребителя носи всички рискове.
Ремонтът или подмяната на закупената стока се извършва в 30 дневен срок от постъпването и.
Гаранционното обслужване се извършва от официалния представител на Strida за България, съгласно придружаващата продукта гаранционна карта.
Всички велосипеди отговарящи на условията за гаранция се обслужват на местата посочени в гаранционната карта.
За допълнителни въпроси и справки:
тел. 02 48 222 02
e-mail: info@stridabg.eu